Registrace

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Já, Helena Kubíčková, prohlašuji, že Vaše osobní informace odeslané tímto elektronickým formulářem jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré získané údaje budu užívat výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytnu je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu bude nakládáno s Vašimi osobními údaji pouze v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především dle § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6. Děkuji za Vaší důvěru.